Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Actieplan bulkverkoop

CODUCO onderzocht in opdracht van Leefmilieu Brussel welke mogelijkheden bestaan om bulkverkoop van diverse producten (groenten, fruit, ...) te stimuleren. In nauw overleg met de sector maakten we daarvoor een actieplan op.