Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Analyse projectoproep reductie verpakkingsafval

CODUCO analyseerde in 2016 de projectoproep rond reductie verpakkingsafval van Leefmilieu Brussel. Hiervoor onderzocht CODUCO zowel de oproep als de 10 lopende projecten via interviews en literatuurstudie. Het doel was aanbevelingen te geven om de werking van de projectoproep te verbeteren.