Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

CODUCO helpt de sociale economie

logo vosec

In 2012 en 2013 hielp CODUCO enkele sociale economiebedrijven hun aanbod inzake groendiensten uit te breiden. Door een betere samenwerking tussen verschillende partners hoopt de sociale economie nog beter te kunnen beantwoorden aan de vragen van de markt.