Lopende projecten

Waals netwerk van overheidsaankopers

In samenwerking met Ecoconso zette CODUCO een netwerk van duurzame overheidsaankopers op in het Waalse Gewest. Het project omvatt een helpdesk voor het opstellen duurzame lastenboeken inzake overheidsopdrachten, organiseren van diverse vormingen voor de betrokken overheidsaankopers en het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor het meest duurzame lastenboek.

Facilitator duurzame voeding

In opdracht van Leefmilieu Brussel zal CODUCO samen met 21 solutions een helpdesk uitbaten die (sociale) organisaties ondersteunt bij het opstarten van projecten inzake duurzame voeding.  Naast persoonlijke begeleiding zal ook een opleidingsaanbod worden aangeboden om de organisatie wegwijs te maken in de wereld van de duurzame voeding.

Opleiding circulaire economie

CODUCO ontwikkelde voor Syntra Brussel de opleiding van circulair coach. Deze opleiding die in september 2018 van start zal gaan richt zich tot ondernemers die willen kennis maken met circulaire economie. CODUCO zal eveneens een deel van de lessen van de nieuwe opleiding voor zijn rekening nemen.

Aan de slag met voedseloverschotten

KOMOSIE

CODUCO zal voor Komosie optreden als expert in het project “aan de slag met voedseloverschotten”. Dit project zal zoeken naar oplossingen om voedseloverschotten te valoriseren.
 

Studie korte keten

In opdracht van Leefmilieu Brussel voert CODUCO een marktonderzoek uit naar de korte keten verkoop in Brussel. Hierbij zullen de verschillende verkooppunten worden geïdentificeerd en zal een economische analyse van de huidige stand van zaken worden opgemaakt.

Labelinfo.be

In opdracht van EOS zal CODUCO in 2018 verder onderzoek doen naar duurzaamheidslabels. Hierbij zullen een 15-tal nieuwe labels worden onderzocht en zal CODUCO werken aan een classificeringssysteem voor de labels. Meer info op www.labelinfo.be.

 

Transformatie niet-verkochte groenten en fruit

Samen met een supermarktketen en Travie, een sociale werkplaats uit Anderlecht, zal CODUCO een businessplan uitwerken voor de verwerking van de groenten en fruit overschotten van de supermarktketen. Het doel is de overschotten te verwerken tot producten die nadien terug in de supermarkt kunnen worden verkocht.

Helpdesk duurzame overheidsopdracht EU-instellingen

In opdracht van het Europees Parlement zal CODUCO een helpdesk uitbaten die de aankopers van 8 Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie, Comité van de Régio's, …) ondersteunt bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Dit project verloopt in samenwerking met ICLEI.

Begeleiding grootkeukens inzake voedselverspilling

CODUCO zal in 2017 in opdracht van Leefmilieu Brussel 15 grootkeukens begeleiden om het voedselverspilling te reduceren. Hiervoor zal eerst een audit worden uitgevoerd waarna in overleg met de grootkeuken een reeks van oplossingen zullen worden uitgedacht en vervolgens uitgevoerd.

Controle label duurzame grootkeukens

Na de creatie van het label “Duurzame grootkeukens” in opdracht van Leefmilieu Brussel werd CODUCO gekozen om vanaf 2016 de controle van het label uit te voeren. Naast de controle zal CODUCO eveneens advies geven over de werking van het label. Meer informatie over het label kan je terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Pagina's