Lopende projecten

Begeleiding Waalse grootkeukens

Région Wallonne

In samenwerking met Biowallonie zal CODUCO diverse Waalse grootkeukens begeleiden op het vlak van duurzame overheidsopdrachten, voedselverspilling en andere duurzaamheidscriteria. Hierbij zal CODUCO optreden als expert en een reeks van tools ontwikkelen voor de grootkeukens.

Begeleiding HUB Brussel

CODUCO zal in opdracht van HUB Brussel jonge ondernemers begeleiden bij de integratie van duurzame voeding in hun werking. Deze jonge ondernemers kunnen met behulp van HUB Brussel gratis gebruiken maken van de expertise van CODUCO om hun bedrijf verder uit te bouwen.

Zero waste in Vorst

CODUCO zal samen met LUC-LAB de gemeente Vorst helpen bij een proefproject rond zero waste. Het project zal handelaars uit de gemeente ondersteunen om hun verpakkingsafval en voedselverspilling terug te dringen. Hiervoor zal ondermeer een waste calculator ontwikkeld worden.

Opleiding overheidsopdrachten VMM

Begin 2019 zal CODUCO de aankopers van de VMM een opleiding geven inzake overheidsopdrachten. Deze opleiding zal de nadruk leggen op de praktische implementatie van duurzaamheidscriteria in bestekken. Daarnaast werd een contract afgesloten voor een helpdesk inzake duurzame overheidsopdrachten.

Reductie voedselverspilling UZ VUB

In samenwerking met het UZ VUB zal CODUCO de voedselverspilling in het ziekenhuis van nabij opvolgen. Op basis van de cijfers zal een actieplan worden opgemaakt op de verspilling terug te dringen. Hierbij zal gewerkt worden rond de aanpassingen van de menu’s, het aanpassen van het bestelsysteem en een hele reeks andere factoren.

Soep op basis van overschotten

Samen met de gemeente Sint-Gilles wodt een proefproject uitgewerkt dat als doel heeft de kinderen van de gemeentescholen te voorzien van verse soep op basis van niet-verkochte groenten. Hiervoor zal worden samengewerkt met de dakozenorganisatie l'ilôt.

 

Begeleiding grootkeuken La Cambre

De hogeschool La cambre wil in 2018 het aanbod van zijn grootkeuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor wordt beroep gedaan op CODUCO dat na een grondige audit van de werking van de keuken en actieplan opstelde om de keuken te verduurzamen. Daarenboven hielp CODUCO bij de uitvoering van het actieplan.

Waals netwerk van overheidsaankopers

In samenwerking met Ecoconso zette CODUCO een netwerk van duurzame overheidsaankopers op in het Waalse Gewest. Het project omvatt een helpdesk voor het opstellen duurzame lastenboeken inzake overheidsopdrachten, organiseren van diverse vormingen voor de betrokken overheidsaankopers en het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor het meest duurzame lastenboek.

Facilitator duurzame voeding

In opdracht van Leefmilieu Brussel zal CODUCO samen met 21 solutions een helpdesk uitbaten die (sociale) organisaties ondersteunt bij het opstarten van projecten inzake duurzame voeding.  Naast persoonlijke begeleiding zal ook een opleidingsaanbod worden aangeboden om de organisatie wegwijs te maken in de wereld van de duurzame voeding.

Opleiding circulaire economie

CODUCO ontwikkelde voor Syntra Brussel de opleiding van circulair coach. Deze opleiding die in september 2018 van start zal gaan richt zich tot ondernemers die willen kennis maken met circulaire economie. CODUCO zal eveneens een deel van de lessen van de nieuwe opleiding voor zijn rekening nemen.

Pagina's