Lopende projecten

Actieplan bulkverkoop

CODUCO zal in opdracht van Leefmilieu Brussel onderzoeken welke mogelijkheden bestaan bulkverkoop van diverse producten (groenten, fruit, ...) te stimuleren. Dit zal gebeuren in overleg met de sector waarmee in nauw overleg een actieplan zal worden opgemaakt. In het kader van het project zal eveneens een LCA analyse worden uitgevoerd van de mogelijkheden van bulkverkoop.

Transformatie niet-verkochte groenten en fruit

Samen met een supermarktketen en Travie, een sociale werkplaats uit Anderlecht, zal CODUCO een businessplan uitwerken voor de verwerking van de groenten en fruit overschotten van de supermarktketen. Het doel is de overschotten te verwerken tot producten die nadien terug in de supermarkt kunnen worden verkocht.

Helpdesk duurzame overheidsopdracht EU-instellingen

In opdracht van het Europees Parlement zal CODUCO een helpdesk uitbaten die de aankopers van 8 Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie, Comité van de Régio's, …) ondersteunt bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Dit project verloopt in samenwerking met ICLEI.

Korte keten hub(s) in Brugge

In opdracht van de Provincie Brugge zal CODUCO in 2017 een strategie uitwerken om landbouwers en consumenten dichter bij mekaar te brengen. Hiervoor zullen ronde tafels worden georganiseerd met landbouwers, distributeurs en HORECA om te komen naar een gezamenlijke oplossing voor de distributie van korte keten producten.

Begeleiding grootkeukens inzake voedselverspilling

CODUCO zal in 2017 in opdracht van Leefmilieu Brussel 15 grootkeukens begeleiden om het voedselverspilling te reduceren. Hiervoor zal eerst een audit worden uitgevoerd waarna in overleg met de grootkeuken een reeks van oplossingen zullen worden uitgedacht en vervolgens uitgevoerd.

Begeleiding grootkeuken GOB

Het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) wil in 2016 zijn keuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor wordt beroep gedaan op CODUCO dat na een grondige audit van de werking van de keuken en actieplan zal opstellen om de keuken te verduurzamen. Daarenboven zal CODUCO helpen bij het inrichting van de nieuwe cafetaria in de gebouwen van het GOB.

Controle label duurzame grootkeukens

Na de creatie van het label “Duurzame grootkeukens” in opdracht van Leefmilieu Brussel werd CODUCO gekozen om vanaf 2016 de controle van het label uit te voeren. Naast de controle zal CODUCO eveneens advies geven over de werking van het label. Meer informatie over het label kan je terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Strategie hergebruik en herstelling

CODUCO en Espace Environnement zullen in opdracht van Leefmilieu Brussel een regionale strategie inzake hergebruik en herstelling ontwikkelen. In het kader van hetzelfde project zullen ze eveneens de projecten van het actieprogramma coördineren en een voorstudie maken voor een interactieve databank inzake herstelling en hergebruik.

Faciltator duurzame voeding

CODUCO gaat samen het het FSE Network de Stad Brugge begeleiden bij het opzetten van een netwerk inzake duurzame voeding. Na het maken van een SWOT-analyse zal de focus komen te liggen op het stimuleren van projecten rond duurzame voeding door middel van de organisatie van Food Labs.

Duurzame overheidsopdrachten in het EU parlement

CODUCO zal in 2015 en 2016 in opdracht van Moore en Stephens voor het Europees parlement en diverse andere Europese instellingen vormingssessies geven inzake duurzame overheidsopdrachten. Het doel is de aankopers van het Europees Parlement kennis te laten maken met het thema en hen te stimuleren meer duurzame producten aan te kopen.

Pagina's