Lopende projecten

Aan de slag met voedseloverschotten

KOMOSIE

CODUCO zal voor Komosie optreden als expert in het project “aan de slag met voedseloverschotten”. Dit project zal zoeken naar oplossingen om voedseloverschotten te valoriseren.
 

Labelinfo.be

In opdracht van EOS zal CODUCO in 2018 verder onderzoek doen naar duurzaamheidslabels. Hierbij zullen een 15-tal nieuwe labels worden onderzocht en zal CODUCO werken aan een classificeringssysteem voor de labels. Meer info op www.labelinfo.be.

 

Helpdesk duurzame overheidsopdracht EU-instellingen

In opdracht van het Europees Parlement zal CODUCO een helpdesk uitbaten die de aankopers van 8 Europese instellingen (Europees Parlement, Europese Commissie, Comité van de Régio's, …) ondersteunt bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Dit project verloopt in samenwerking met ICLEI.

Begeleiding grootkeukens inzake voedselverspilling

CODUCO zal in 2017 in opdracht van Leefmilieu Brussel 15 grootkeukens begeleiden om het voedselverspilling te reduceren. Hiervoor zal eerst een audit worden uitgevoerd waarna in overleg met de grootkeuken een reeks van oplossingen zullen worden uitgedacht en vervolgens uitgevoerd.

Controle label duurzame grootkeukens

Na de creatie van het label “Duurzame grootkeukens” in opdracht van Leefmilieu Brussel werd CODUCO gekozen om vanaf 2016 de controle van het label uit te voeren. Naast de controle zal CODUCO eveneens advies geven over de werking van het label. Meer informatie over het label kan je terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.

Duurzame overheidsopdrachten in het EU parlement

CODUCO zal in 2015 en 2016 in opdracht van Moore en Stephens voor het Europees parlement en diverse andere Europese instellingen vormingssessies geven inzake duurzame overheidsopdrachten. Het doel is de aankopers van het Europees Parlement kennis te laten maken met het thema en hen te stimuleren meer duurzame producten aan te kopen.

Brussels netwerk van overheidsaankopers

Logo BIM

In opdracht van het Leefmilieu Brussel zal CODUCO samen met Ecoconso in 2015 enkele vormingen geven inzake duurzame overheidsaankopen voor Leefmilieu Brussel. Hierbij ligt de nadruk op de implementatie van milieucriteria bij aankoop van diverse consumptiegoederen. Daarnaast zal verder worden gegaan met de uitbouw van het netwerk van duurzame overheidsaankopers waar goede praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Coördinatie van het Rabad

Rabad

CODUCO blijft in 2017 de coördinatie van het Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor een duurzame voeding) op zich nemen. Momenteel bevat het netwerk een 60-tal leden gaande van biologische landbouwers en traiteurs tot een reeks van educatieve organisaties actief rond duurzame voeding. Het Rabad heeft als doel duurzame voeding in Brussel te promoten en de samenwerking tussen zijn leden te versterken.

Vormingen duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO gaat in samenwerking met Bioforum Wallonië in 2017 vormingen uitwerken voor duurzame grootkeukens in Brussel. Hierbij zullen verschillende thematieken zoals voedselverspilling, aankoop van biologische en fair trade producten... aan bod komen. Het project wil nog meer grootkeukens aanzetten tot meer duurzaamheid in hun dagelijkse werking.

Pagina's