Lopende projecten

Duurzame overheidsopdrachten in het EU parlement

CODUCO zal in 2015 en 2016 in opdracht van Moore en Stephens voor het Europees parlement en diverse andere Europese instellingen vormingssessies geven inzake duurzame overheidsopdrachten. Het doel is de aankopers van het Europees Parlement kennis te laten maken met het thema en hen te stimuleren meer duurzame producten aan te kopen.

Brussels netwerk van overheidsaankopers

Logo BIM

In opdracht van het Leefmilieu Brussel zal CODUCO samen met Ecoconso in 2015 enkele vormingen geven inzake duurzame overheidsaankopen voor Leefmilieu Brussel. Hierbij ligt de nadruk op de implementatie van milieucriteria bij aankoop van diverse consumptiegoederen. Daarnaast zal verder worden gegaan met de uitbouw van het netwerk van duurzame overheidsaankopers waar goede praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Coördinatie van het Rabad

Rabad

CODUCO blijft in 2017 de coördinatie van het Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor een duurzame voeding) op zich nemen. Momenteel bevat het netwerk een 60-tal leden gaande van biologische landbouwers en traiteurs tot een reeks van educatieve organisaties actief rond duurzame voeding. Het Rabad heeft als doel duurzame voeding in Brussel te promoten en de samenwerking tussen zijn leden te versterken.

Vormingen duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO gaat in samenwerking met Bioforum Wallonië in 2017 vormingen uitwerken voor duurzame grootkeukens in Brussel. Hierbij zullen verschillende thematieken zoals voedselverspilling, aankoop van biologische en fair trade producten... aan bod komen. Het project wil nog meer grootkeukens aanzetten tot meer duurzaamheid in hun dagelijkse werking.

Pagina's