Lopende projecten

Coördinatie van het Rabad

Rabad

CODUCO verzorgt de coördinatie van het Rabad (Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding). Momenteel bevat het netwerk een zestigtal leden, gaande van biologische landbouwers en traiteurs tot een reeks educatieve organisaties actief rond duurzame voeding. Het Rabad heeft als doel duurzame voeding in Brussel te promoten en de samenwerking tussen de leden te versterken.

 

Pagina's