Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Restorestje

Samen met FSE network voerde CODUCO in opdracht van de Stad Gent een studie uit naar de verschillende mogelijkheden voor het verzelfstandigen van het “Restorestje”, de doggybag voor restaurants gelanceerd door de Stad Gent. De studie bevatte een reeks van aanbevelingen  om de verzelfstandiging zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.