Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Studie preventie verpakkingsafval

Logo BIM

Deze studie had tot doel een vergelijking te maken van de hoeveelheid verpakking die ontstaat tijdens verschillende consumptiescenario's. De resultaten werden gebruikt bij informatiecampagnes om aan de Brusselse consument uit te leggen hoe hij zijn hoeveelheid verpakkingsafval kan verminderen.