Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Studie preventie verpakkingsafval

Logo BIM

Deze studie had tot doel een vergelijking te maken van de verpakkingshoeveelheden die ontstaan tijdens verschillende consumptiescenario's. De resultaten hiervan werden gebruikt om informatiecampagnes uit te werken om aan de Brusselse consument uit te leggen hoe hij zijn hoeveelheid verpakkingsafval kan verminderen.