Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Vormingen duurzame overheidsopdrachten

In 2015 en 2016 gaf CODUCO een reeks van vormingen aan de personeelsleden van het EESC (European Economic and Social Comittee) en het CoR (Comittee of the Regions) inzake duurzame overheidsopdrachten. Naast de vormingen bemande CODUCO eveneens een helpdesk die advies gaf over duurzaamheidsclausules in de technische specificaties van de overheidsopdrachten.