Voltooide projecten

Opleiding overheidsopdrachten FOD economie

Eind 2018 gaf CODUCO de aankopers van de FOD economie een opleiding inzake overheidsopdrachten. Deze opleiding werd in het Frans en het Nederlands en de nadruk lag op de praktische implementatie van duurzaamheidscriteria in bestekken.

 

Actieplan bulkverkoop

CODUCO onderzocht in opdracht van Leefmilieu Brussel welke mogelijkheden bestaan bulkverkoop van diverse producten (groenten, fruit, ...) te stimuleren. Dit zal gebeuren in overleg met de sector waarmee in nauw overleg een actieplan werd opgemaakt.

 

Reductie verpakkingsafval

En 2016 hielp CODUCO  Färm, Biogreenz, Atelier Groot Eiland en de sociale kruidenier van Jette te zoeken naar creatieve oplossingen om hun verpakkingsafval te reduceren. Hierbij werd gedacht aan verkoop in bulk, gebruik van herbruikbare verpakkingen en het invoeren van statiegeld op sommige verpakkingen. De opdracht kaderde in een programma van Leefmilieu Brussel op verpakkingsafval te reduceren.

Korte keten hub(s) in Brugge

In opdracht van de Provincie Brugge werkt CODUCO in 2017 een strategie uit om landbouwers en consumenten dichter bij mekaar te brengen. Hiervoor werden ronde tafels  georganiseerd met landbouwers, distributeurs en HORECA om te komen naar een gezamenlijke oplossing voor de distributie van korte keten producten.

Analyse projectoproep reductie verpakkingsafval

CODUCO analyseerde 2016  de projectoproep rond reductie verpakkingsafval van Leefmilieu Brussel analyseren. Hiervoor onderzocht CODUCO zowel de oproep als de 10 lopende projecten via interviews en literatuurstudie. Het doel was aanbevelingen te geven om de werking van de projectoproep te verbeteren.

Restorestje

Samen met FSE network voerde CODUCO in opdracht van de Stad Gent een studie uit naar de verschillende mogelijkheden voor het verzelfstandigen van het “Restorestje”, de doggybag voor restaurants gelanceerd door de Stad Gent. De studie bevatte een reeks van aanbevelingen  om de verzelfstandiging zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.

Begeleiding grootkeuken GOB

Het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) wilde in 2016 zijn keuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor werd beroep gedaan op CODUCO dat na een grondige audit van de werking van de keuken en actieplan opstelde om de keuken te verduurzamen. Daarenboven hielp CODUCO bij het inrichting van de nieuwe cafetaria in de gebouwen van het GOB.

Rest-o-pack

Samen met Philip De Buck en FSE network promootte CODUCO de rest-o-pack in de Brusselse restaurants. De Rest-o-pack laat de consumenten toe de overschotten van hun maaltijd mee te nemen en zo voedselverspilling te vermijden. CODUCO selecteerde 100 restaurants voor een proefproject en gaf vervolgens aanbevelingen voor de toekomst van de Rest-o-pack.

Strategie hergebruik en herstelling

CODUCO en Espace Environnement ontwikkelden in opdracht van Leefmilieu Brussel een regionale strategie inzake hergebruik en herstelling. In het kader van hetzelfde project begeleidden ze eveneens de projecten van het actieprogramma en maakten ze een voorstudie  voor een interactieve databank inzake herstelling en hergebruik.

Helpdesk overheidsopdrachten Europees Parlement

CODUCO baatte in 2015 en 2016  in opdracht van het Europees Parlement een helpdesk uit die de aankopers ondersteunde bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Daarnaast bood CODUCO ondersteuning bij het promoten van duurzame overheidsopdrachten in het Europees Parlement.

Pagina's