Voltooide projecten

Reductie verpakkingsafval

In opdracht van Sodexo deed CODUCO onderzoek naar het verminderen van verpakkingsafval in twee scholen. Hierbij werd een audit uitgevoerd en een zoektocht gedaan naar alternatieven op het verpakkingsafval terug te dringen.

 

Business plan schoolkeukens

In opdracht van Crédal, hielp CODUCO mee te schrijven aan de uitwerking van een busnessplan rond schoolmaaltijden voor drie Brusselse gemeenten. De focus lag op de creatie van tewerkinstelling en de introductie van meer gezonden en verse producten.

 

Opleiding overheidsopdrachten FOD economie

Eind 2018 gaf CODUCO de aankopers van de FOD economie een opleiding inzake overheidsopdrachten. Deze opleiding werd in het Frans en het Nederlands en de nadruk lag op de praktische implementatie van duurzaamheidscriteria in bestekken.

 

Studie korte keten

In opdracht van Leefmilieu Brussel voerde CODUCO een marktonderzoek uit naar de korte keten verkoop in Brussel. Hierbij zwerden de verschillende verkooppunten geïdentificeerd en werd een economische analyse van de huidige stand van zaken opgemaakt.

Actieplan bulkverkoop

CODUCO onderzocht in opdracht van Leefmilieu Brussel welke mogelijkheden bestaan bulkverkoop van diverse producten (groenten, fruit, ...) te stimuleren. Dit zal gebeuren in overleg met de sector waarmee in nauw overleg een actieplan werd opgemaakt.

 

Transformatie niet-verkochte groenten en fruit

Samen met een supermarktketen en Travie, een sociale werkplaats uit Anderlecht, werkte CODUCO een businessplan uit voor de verwerking van de groenten en fruit overschotten van de supermarktketen. Het doel was de overschotten te verwerken tot producten die nadien terug in de supermarkt worden verkocht.

Reductie verpakkingsafval

En 2016 hielp CODUCO  Färm, Biogreenz, Atelier Groot Eiland en de sociale kruidenier van Jette te zoeken naar creatieve oplossingen om hun verpakkingsafval te reduceren. Hierbij werd gedacht aan verkoop in bulk, gebruik van herbruikbare verpakkingen en het invoeren van statiegeld op sommige verpakkingen. De opdracht kaderde in een programma van Leefmilieu Brussel op verpakkingsafval te reduceren.

Korte keten hub(s) in Brugge

In opdracht van de Provincie Brugge werkt CODUCO in 2017 een strategie uit om landbouwers en consumenten dichter bij mekaar te brengen. Hiervoor werden ronde tafels  georganiseerd met landbouwers, distributeurs en HORECA om te komen naar een gezamenlijke oplossing voor de distributie van korte keten producten.

Analyse projectoproep reductie verpakkingsafval

CODUCO analyseerde 2016  de projectoproep rond reductie verpakkingsafval van Leefmilieu Brussel analyseren. Hiervoor onderzocht CODUCO zowel de oproep als de 10 lopende projecten via interviews en literatuurstudie. Het doel was aanbevelingen te geven om de werking van de projectoproep te verbeteren.

Restorestje

Samen met FSE network voerde CODUCO in opdracht van de Stad Gent een studie uit naar de verschillende mogelijkheden voor het verzelfstandigen van het “Restorestje”, de doggybag voor restaurants gelanceerd door de Stad Gent. De studie bevatte een reeks van aanbevelingen  om de verzelfstandiging zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.

Pagina's