Voltooide projecten

Begeleiding grootkeuken GOB

Het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) wilde in 2016 zijn keuken vernieuwen en laten evolueren in de richting van duurzame voeding. Hiervoor werd beroep gedaan op CODUCO dat na een grondige audit van de werking van de keuken en actieplan opstelde om de keuken te verduurzamen. Daarenboven hielp CODUCO bij het inrichting van de nieuwe cafetaria in de gebouwen van het GOB.

Rest-o-pack

Samen met Philip De Buck en FSE network promootte CODUCO de rest-o-pack in de Brusselse restaurants. De Rest-o-pack laat de consumenten toe de overschotten van hun maaltijd mee te nemen en zo voedselverspilling te vermijden. CODUCO selecteerde 100 restaurants voor een proefproject en gaf vervolgens aanbevelingen voor de toekomst van de Rest-o-pack.

Strategie hergebruik en herstelling

CODUCO en Espace Environnement ontwikkelden in opdracht van Leefmilieu Brussel een regionale strategie inzake hergebruik en herstelling. In het kader van hetzelfde project begeleidden ze eveneens de projecten van het actieprogramma en maakten ze een voorstudie  voor een interactieve databank inzake herstelling en hergebruik.

Helpdesk overheidsopdrachten Europees Parlement

CODUCO baatte in 2015 en 2016  in opdracht van het Europees Parlement een helpdesk uit die de aankopers ondersteunde bij het opnemen van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Daarnaast bood CODUCO ondersteuning bij het promoten van duurzame overheidsopdrachten in het Europees Parlement.

Kooklessen voor kinderen

In 2015 maakte CODUCO, in opdracht van Leefmilieu Brussel, een businessplan op voor een volledig nieuwe economische activiteit inzake duurzame voeding. Het idee is kinderen in de naschoolse opvang kooklessen te geven en de geproduceerde maaltijden te verkopen aan de ouders en omwonenden van de school. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de school Décroly en Smala.

Faciltator duurzame voeding

CODUCO begeleidde samen het het FSE Network de Stad Brugge bij het opzetten van een netwerk inzake duurzame voeding. Na het maken van een SWOT-analyse kwam de focus te liggen op het stimuleren van projecten rond duurzame voeding door middel van de organisatie van Food Labs.

Vormingen duurzame overheidsopdrachten

In 2015 en 2016 gaf CODUCO een reeks van vormingen aan de personeelsleden van het EESC (European Economic and Social Comittee) en het CoR (Comittee of the Regions) inzake duurzame overheidsopdrachten. Naast de vormingen bemande CODUCO eveneens een helpdesk die advies gaf over duurzaamheidsclausules in de technische specificaties van de overheidsopdrachten.

Vormingen sociale restaurants

KOMOSIE

CODUCO geeft in 2015 in opdracht van Komosie en Mivas een vormingscyclus voor sociale restaurants in Vlaanderen. Het doel van de vorming is sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO voor het opstarten van hun eigen project.

Duurzaamheidslabel voor HORECA

Logo BIM

CODUCO heeft in 2013 voor Leefmilieu Brussel een label voor grootkeukens inzake duurzame voeding uitgedacht. Leefmilieu Brussel wil graag dit systeem uitbreiden naar HORECA-zaken. CODUCO zal de haalbaarheid van dit systeem testen net zoals in het verleden werd gedaan voor grootkeukens.

Reduceren verpakkingsafval

Logo BIM

CODUCO deed in 2015 in opdracht van Leefmilieu Brussel onderzoek naar de mogelijkheden verpakkingsafval binnen overheidsdiensten te verminderen. Het vernieuwende aan het onderzoek was dat werd gezocht naar oplossingen om het verpakkingsafval aan de bron aan te pakken door middel van milieuclausules in overheidsopdrachten. De resultaten werden opgetekend in een brochure.

Pagina's