Voltooide projecten

Kooklessen voor kinderen

In 2015 maakte CODUCO, in opdracht van Leefmilieu Brussel, een businessplan op voor een volledig nieuwe economische activiteit inzake duurzame voeding. Het idee is kinderen in de naschoolse opvang kooklessen te geven en de geproduceerde maaltijden te verkopen aan de ouders en omwonenden van de school. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de school Décroly en Smala.

Faciltator duurzame voeding

CODUCO begeleidde samen het het FSE Network de Stad Brugge bij het opzetten van een netwerk inzake duurzame voeding. Na het maken van een SWOT-analyse kwam de focus te liggen op het stimuleren van projecten rond duurzame voeding door middel van de organisatie van Food Labs.

Vormingen duurzame overheidsopdrachten

In 2015 en 2016 gaf CODUCO een reeks van vormingen aan de personeelsleden van het EESC (European Economic and Social Comittee) en het CoR (Comittee of the Regions) inzake duurzame overheidsopdrachten. Naast de vormingen bemande CODUCO eveneens een helpdesk die advies gaf over duurzaamheidsclausules in de technische specificaties van de overheidsopdrachten.

Vormingen sociale restaurants

KOMOSIE

CODUCO geeft in 2015 in opdracht van Komosie en Mivas een vormingscyclus voor sociale restaurants in Vlaanderen. Het doel van de vorming is sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO voor het opstarten van hun eigen project.

Duurzaamheidslabel voor HORECA

Logo BIM

CODUCO heeft in 2013 voor Leefmilieu Brussel een label voor grootkeukens inzake duurzame voeding uitgedacht. Leefmilieu Brussel wil graag dit systeem uitbreiden naar HORECA-zaken. CODUCO zal de haalbaarheid van dit systeem testen net zoals in het verleden werd gedaan voor grootkeukens.

Reduceren verpakkingsafval

Logo BIM

CODUCO deed in 2015 in opdracht van Leefmilieu Brussel onderzoek naar de mogelijkheden verpakkingsafval binnen overheidsdiensten te verminderen. Het vernieuwende aan het onderzoek was dat werd gezocht naar oplossingen om het verpakkingsafval aan de bron aan te pakken door middel van milieuclausules in overheidsopdrachten. De resultaten werden opgetekend in een brochure.

Proefproject voedselverspilling

Logo BIM

CODUCO voerde in samenwerking met Delhaize, Atelier Groot Eiland en Seso een proefproject uit inzake voedselverspilling. Het project analyseerde of het mogelijk was de overschotten van Delhaize te gebruiken in het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland en/of ze uitdelen in de voedselpakketten van Seso. De resultaten van het project werden neergeschreven in een praktische handleiding voor sociale restaurants.

Energie-uitdaging

Logo BIM

CODUCO was ook in 2012 partner in de Brussels energie-uitdaging. De energie-uitdaging wilde de inwoners en onderwijsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aansporen om hun energieverbruik te verminderen en wil hen hierbij helpen. Hoe? Door hen simpelweg te informeren over een aantal goede gewoonten die ze zich eigen kunnen maken en enkele eenvoudige maatregelen die ze zelf kunnen treffen om energie te besparen.

Helpdesk duurzame overheidsopdrachten

Etterbeek

CODUCO hielp in 2014-2015 de gemeente Etterbeek met hun beleid inzake overheidsopdrachten. CODUCO las bepaalde lastenboeken na en introduceerde duurzaamheidscriteria. Andere opdrachten waren het zoeken naar innoverende duurzame leveranciers en helpen bij het schrijven van de gunningsrapporten.

Opzetten duurzame aankooppolitiek

Région Wallonne

In samenwerking met Ecoconso en Karistem zette CODUCO een duurzame aankooppolitiek op voor het Waals Gewest. Het project omvatte het bijstaan bij het opstellen van duurzame lastenboeken inzake overheidsopdrachten, het promoten van mileu, sociale en ethische clausules in overheidsopdrachten en het organiseren van diverse vormingen voor de betrokken overheidsaankopers.

Pagina's