Voltooide projecten

Creativiteit tegen voedselverspilling

Atelier Groot Eiland

In 2014 zet CODUCO de strijd tegen voedselverspilling in samenwerking met Atelier Groot Eiland verder. Dit jaar zullen creatieve oplossingen worden gezocht voor moeilijk te verwerken producten zoals brood, yoghurt en andere producten. Het doel is een lekkere recepten uit te werken en te serveren in hun sociaal restaurant.

Duurzame voeding bij sportclubs

Logo BIM

Topsport en gezonde voeding gaan reeds jaren hand in hand. CODUCO wil nu graag ook duurzame voeding introduceren in de sportwereld en heeft een proefproject opgestart met de Rugbyclub Bosvoorde om te kijken op welke manier sportclubs duurzame en gezonde voeding kunnen integreren in hun beleid.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2014-2015 een reeks van grootkeukens in het Brussels gewest  naar een meer duurzame werking. Hierbij ging het ondermeer om het restaurant van de VUB en het rusthuis Val des Fleurs. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door en vervolgens begeleidde CODUCO hen bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van lokale biologische producten, verminderen van de vleesconsumptie en het zoeken naar creatieve oplossingen voor het tegengaan van voedselverspilling.

Duurzame grootkeukens in Europa

In 2013 hielp CODUCO het Comité van de regio's en het Europees Economische en sociaal comité hun grootkeuken te verduurzamen. Dit project werd gerealiseerd met de hulp van Leefmilieu Brussel. Diverse acties werden opgezet om de milieu-impact van de keuken te reduceren. In 2014-2015 werd het project verdergezet met de nadruk op voedselverspilling vermijden

Erkenningssysteem voor grootkeukens

Logo BIM

CODUCO heeft in 2013 voor Leefmilieu Brussel een label voor grootkeukens inzake duurzame voeding uitgedacht. In 2014 werd de haalbaarheid van dit systeem worden getest. CODUCO begeleidde tijdens deze testfase diverse grootkeukens bij hun aanvraag en de implementatie van het label in goede banen.

Strijd tegen voedselverspilling

FDSS

CODUCO gaf in 2014 in opdracht van FDSS een vormingscyclus voor sociale restaurants. Het doel van de vorming was sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO. Deze helpdesk beantwoordde al hun vragen bij opstart van hun eigen project.

Aan de slag met de sociale economie

KOMOSIE

Voedselverspilling is één van de thema's van 2014. De sociale economie in Vlaanderen ziet hierin terecht kansen. Komosie heeft daarom CODUCO gevraagd op te treden al expert bij de ontwikkeling van proefproject rond voedselverspilling in Vlaanderen. In het kader van dit project werkte CODUCO een businessplan uit voor sociale restaurants en kruideniers die samenwerkingsprojecten met supermarkten willen opzetten.

CO2-etikettering voedingsproducten

Logo BIM

In samenwerking met een aantal producenten van hoeveproducten voerde CODUCO een reeks van berekeningen uit om de CO2-uitstoot van groenten, fruit, zuivel en vleesproducten te berekenen. Met behulp van een vereenvoudigde LCA-analyse werd de impact van de producten in kaart gebracht. In een tweede fase werd een brochure opgesteld om de resultaten van het onderzoek te communiceren aan de consument.

Verduurzamen van de Antwerpse overheidsaankopen

logo Stad Antwerpen

CODUCO werkte samen met de gemeente Antwerpen om hun overheidsaankopen te verduurzamen. Hiervoor werd een systeem uitgewerkt dat aankopers praktische richtlijnen gaf bij het opstellen van een bestek. Hierbij werd rekening gehouden met zowel milieu als sociale criteria en werden bijkomende hulpmiddelen zoals rekenbladen voor het uitvoeren van LCC (Life Cycle Cost) analyses en een registratiesysteem voor leveranciers uitgewerkt.

CO2 etikettering hoeveproducten

logo Vlaams Brabant

Het project rond CO2-etikettering van voedingsproducten uitgevoerd in 2009 voor Leefmilieu Brussel wordt verdergezet. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwering met de nationale vereniging van hoeveproducenten zal Coduco vanaf juni CO2-berekeningen maken voor ondermeer confituur, vruchtensappen en bier. Nadien zullen de resultaten van het onderzoek zichtbaar worden gemaakt in diverse hoeveverkooppunten.

Pagina's