Voltooide projecten

Rest-o-pack

Samen met Philip De Buck en FSE network promootte CODUCO de Rest-o-pack in de Brusselse restaurants. Met de Rest-o-pack kunnen consumenten overschotten van hun maaltijd meenemen en zo voedselverspilling vermijden. CODUCO selecteerde 100 restaurants voor een proefproject en gaf vervolgens aanbevelingen voor de toekomst van de Rest-o-pack.

Strategie hergebruik en herstelling

CODUCO en Espace Environnement  ontwikkelden in opdracht van Leefmilieu Brussel een regionale strategie rond hergebruik en herstelling. Ze coördineerden ook de projecten van het actieprogramma en maakten een voorstudie voor een interactieve databank rond herstelling en hergebruik.
 

Helpdesk overheidsopdrachten Europees Parlement

In opdracht van het Europees Parlement verzorgde CODUCO in 2015 en 2016 een helpdesk die de aankopers steun gaf bij de invoering van duurzaamheidsclausules in hun overheidsopdrachten. Daarnaast bood CODUCO steun bij het promoten van duurzame overheidsopdrachten in het Europees Parlement.

Businessplan voor gezonde voeding op school

In 2015 maakte CODUCO, in opdracht van Leefmilieu Brussel, een businessplan op voor een volledig nieuwe economische activiteit rond duurzame voeding. Het idee was kinderen in de naschoolse opvang kooklessen te geven en de maaltijden te verkopen aan de ouders en omwonenden van de school. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de school Décroly en Smala.

Faciltator duurzame voeding

Samen met het FSE Network begeleidde CODUCO de Stad Brugge om een netwerk rond duurzame voeding op te zetten. Na een SWOT-analyse kwam de focus te liggen op het stimuleren van projecten rond duurzame voeding door de organisatie van Food Labs.

 

Duurzame overheidsopdrachten in het EU parlement

CODUCO gaf in opdracht van Moore Stephens vormingssessies rond duurzame overheidsopdrachten voor de medewerkers van het Europees Parlement, de Commissie en andere Europese instellingen. Het doel was de aankopers van de instellingen kennis te laten maken met het thema en hen te stimuleren meer duurzame producten aan te kopen.

Vormingen duurzame overheidsopdrachten

In 2015 en 2016 gaf CODUCO een reeks vormingen aan de personeelsleden van het EESC (European Economic and Social Comittee) en het CoR (Comittee of the Regions) rond duurzame overheidsopdrachten. Ook bemande CODUCO een helpdesk die advies gaf over duurzaamheidsclausules in de technische specificaties van de overheidsopdrachten.

Erkenningssysteem voor grootkeukens

Logo BIM

CODUCO heeft in 2013 voor Leefmilieu Brussel een label voor grootkeukens inzake duurzame voeding uitgedacht. In 2014 en 2015 werd de haalbaarheid van dit systeem getest. CODUCO begeleidde tijdens deze testfase diverse grootkeukens en horecazaken bij hun aanvraag en bij de implementatie van het label.

Reduceren verpakkingsafval

Logo BIM

CODUCO deed in 2015 in opdracht van Leefmilieu Brussel onderzoek naar de mogelijkheden verpakkingsafval binnen overheidsdiensten te verminderen. Het vernieuwende aan het onderzoek was dat we zochten naar oplossingen om het verpakkingsafval aan de bron aan te pakken via milieuclausules in overheidsopdrachten. De resultaten van het project werden opgetekend in een brochure.

Proefproject voedselverspilling

Logo BIM

CODUCO voerde in samenwerking met Delhaize, Atelier Groot Eiland en Seso een proefproject uit rond voedselverspilling. We analyseerden of het mogelijk was de overschotten van Delhaize te gebruiken in het sociale restaurant van Atelier Groot Eiland en/of ze uit te delen in de voedselpakketten van Seso. De resultaten van het project werden neergeschreven in een praktische handleiding voor sociale restaurants.

Pagina's