Voltooide projecten

Proefproject voedselverspilling

Logo BIM

CODUCO voerde in samenwerking met Delhaize, Atelier Groot Eiland en Seso een proefproject uit inzake voedselverspilling. Het project analyseerde of het mogelijk was de overschotten van Delhaize te gebruiken in het sociaal restaurant van Atelier Groot Eiland en/of ze uitdelen in de voedselpakketten van Seso. De resultaten van het project werden neergeschreven in een praktische handleiding voor sociale restaurants.

Energie-uitdaging

Logo BIM

CODUCO was ook in 2012 partner in de Brussels energie-uitdaging. De energie-uitdaging wilde de inwoners en onderwijsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aansporen om hun energieverbruik te verminderen en wil hen hierbij helpen. Hoe? Door hen simpelweg te informeren over een aantal goede gewoonten die ze zich eigen kunnen maken en enkele eenvoudige maatregelen die ze zelf kunnen treffen om energie te besparen.

Helpdesk duurzame overheidsopdrachten

Etterbeek

CODUCO hielp in 2014-2015 de gemeente Etterbeek met hun beleid inzake overheidsopdrachten. CODUCO las bepaalde lastenboeken na en introduceerde duurzaamheidscriteria. Andere opdrachten waren het zoeken naar innoverende duurzame leveranciers en helpen bij het schrijven van de gunningsrapporten.

Opzetten duurzame aankooppolitiek

Région Wallonne

In samenwerking met Ecoconso en Karistem zette CODUCO een duurzame aankooppolitiek op voor het Waals Gewest. Het project omvatte het bijstaan bij het opstellen van duurzame lastenboeken inzake overheidsopdrachten, het promoten van mileu, sociale en ethische clausules in overheidsopdrachten en het organiseren van diverse vormingen voor de betrokken overheidsaankopers.

Creativiteit tegen voedselverspilling

Atelier Groot Eiland

In 2014 zet CODUCO de strijd tegen voedselverspilling in samenwerking met Atelier Groot Eiland verder. Dit jaar zullen creatieve oplossingen worden gezocht voor moeilijk te verwerken producten zoals brood, yoghurt en andere producten. Het doel is een lekkere recepten uit te werken en te serveren in hun sociaal restaurant.

Duurzame voeding bij sportclubs

Logo BIM

Topsport en gezonde voeding gaan reeds jaren hand in hand. CODUCO wil nu graag ook duurzame voeding introduceren in de sportwereld en heeft een proefproject opgestart met de Rugbyclub Bosvoorde om te kijken op welke manier sportclubs duurzame en gezonde voeding kunnen integreren in hun beleid.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2014-2015 een reeks van grootkeukens in het Brussels gewest  naar een meer duurzame werking. Hierbij ging het ondermeer om het restaurant van de VUB en het rusthuis Val des Fleurs. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door en vervolgens begeleidde CODUCO hen bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van lokale biologische producten, verminderen van de vleesconsumptie en het zoeken naar creatieve oplossingen voor het tegengaan van voedselverspilling.

Duurzame grootkeukens in Europa

In 2013 hielp CODUCO het Comité van de regio's en het Europees Economische en sociaal comité hun grootkeuken te verduurzamen. Dit project werd gerealiseerd met de hulp van Leefmilieu Brussel. Diverse acties werden opgezet om de milieu-impact van de keuken te reduceren. In 2014-2015 werd het project verdergezet met de nadruk op voedselverspilling vermijden

Erkenningssysteem voor grootkeukens

Logo BIM

CODUCO heeft in 2013 voor Leefmilieu Brussel een label voor grootkeukens inzake duurzame voeding uitgedacht. In 2014 werd de haalbaarheid van dit systeem worden getest. CODUCO begeleidde tijdens deze testfase diverse grootkeukens bij hun aanvraag en de implementatie van het label in goede banen.

Strijd tegen voedselverspilling

FDSS

CODUCO gaf in 2014 in opdracht van FDSS een vormingscyclus voor sociale restaurants. Het doel van de vorming was sociale restaurants aan te zetten samenwerkingsprojecten op te starten met supermarkten rond de ophaling van verse niet-verkochte producten. Dit project was een vervolg op het succesvolle proefproject dat in 2012 werd uitgevoerd samen met Atelier Groot Eiland. Naast de vormingen konden de deelnemende restaurants eveneens beschikken over een helpdesk van CODUCO. Deze helpdesk beantwoordde al hun vragen bij opstart van hun eigen project.

Pagina's