Voltooide projecten

Aan de slag met de sociale economie

KOMOSIE

Voedselverspilling is één van de thema's van 2014. De sociale economie in Vlaanderen ziet hierin terecht kansen. Komosie heeft daarom CODUCO gevraagd op te treden al expert bij de ontwikkeling van proefproject rond voedselverspilling in Vlaanderen. In het kader van dit project werkte CODUCO een businessplan uit voor sociale restaurants en kruideniers die samenwerkingsprojecten met supermarkten willen opzetten.

CO2-etikettering voedingsproducten

Logo BIM

In samenwerking met een aantal producenten van hoeveproducten voerde CODUCO een reeks van berekeningen uit om de CO2-uitstoot van groenten, fruit, zuivel en vleesproducten te berekenen. Met behulp van een vereenvoudigde LCA-analyse werd de impact van de producten in kaart gebracht. In een tweede fase werd een brochure opgesteld om de resultaten van het onderzoek te communiceren aan de consument.

Verduurzamen van de Antwerpse overheidsaankopen

logo Stad Antwerpen

CODUCO werkte samen met de gemeente Antwerpen om hun overheidsaankopen te verduurzamen. Hiervoor werd een systeem uitgewerkt dat aankopers praktische richtlijnen gaf bij het opstellen van een bestek. Hierbij werd rekening gehouden met zowel milieu als sociale criteria en werden bijkomende hulpmiddelen zoals rekenbladen voor het uitvoeren van LCC (Life Cycle Cost) analyses en een registratiesysteem voor leveranciers uitgewerkt.

CO2 etikettering hoeveproducten

logo Vlaams Brabant

Het project rond CO2-etikettering van voedingsproducten uitgevoerd in 2009 voor Leefmilieu Brussel wordt verdergezet. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwering met de nationale vereniging van hoeveproducenten zal Coduco vanaf juni CO2-berekeningen maken voor ondermeer confituur, vruchtensappen en bier. Nadien zullen de resultaten van het onderzoek zichtbaar worden gemaakt in diverse hoeveverkooppunten.

Begeleiding intern traject sociale economie

Provincie Antwerpen

CODUCO hielp in 2011 de provincie Antwerpen met het opstellen van een inventaris van de bestaande acties inzake sociale economie. Nadien deed CODUCO, dat het project uitvoert in samenwerking met VOSEC, een reeks van aanbevelingen om de sociale economie nog beter te verankeren in het Antwerpse provinciebeleid.

Update Producttest

logo OVAM

CODUCO maakte in 2011 in opdracht van OVAM een update van de website Producttest. Deze website laat bezoekers toe aan de hand van een reeks vragen de milieuvriendelijkheid van elektrische toestellen, bureaumateriaal en schoonmaakmiddelen in te schatten. CODUCO voerde dit project uit met de hulp van Ecolife en Netwerk Bewust Verbruiken.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2011 een reeks van grootkeukens in het Brussels gewest naar een meer duurzame werking. Het project was een samenwerking tussen Bioforum Wallonië, Ecores en CODUCO en wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door en vervolgens begeleidde CODUCO hen bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij werd de nadruk gelegd op het gebruik van lokale biologische producten, verminderen van de vleesconsumptie en het zoeken naar creatieve oplossingen voor het tegengaan van voedselverspilling.

Advies aankoopbeleid duurzame voeding

Logo BIM

Dit project rond duurzame voeding op het werk werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel in het kader van een projectoproep inzake duurzame voeding. In dit project werden 10 geselecteerde bedrijven of administraties gratis begeleid bij het introduceren van duurzame voeding in het dagelijkse werking. De deelnemende organisaties kregen tips inzake hun aankoopbeleid en hun personeel werd gesensibiliseerd door middel van een vormingsdag gecombineerd met een degustatie van duurzame producten.

Ondersteuning sociale economie

logo Vlaamse Overheid

Natuurbeheer vormt een belangrijke activiteit voor de sociale economie. De afgelopen jaren is er sprake van steeds complexere bestekken met een ecologisch hoger eisenpakket. In dit project stelde CODUCO zijn expertise ten dienste van de sociale economiebedrijven om onderlinge samenwerkingsmogelijkheden te stimuleren om zo deze complexe opdrachten te kunnen realiseren.

Onderzoek overbodige verpakkingen

Logo BIM

CODUCO is gevraagd door Leefmilieu Brussel om een lijst te maken van alle producten die overbodig verpakt zijn. Door middel van mystery shopping, interviews met personen uit de sector en een literatuurstudie lijstte CODUCO de meest sprekende voorbeelden van nutteloze verpakkingen op een een eindrapport. Het onderzoek bekeek diverse productgroepen zoals voeding, kledij, speelgoed, bureaumaterialen... Het doel van het eindrapport is het debat rond overbodige verpakkingen aan te zwengelen en de impact ervan op het milieu te reduceren.

Pagina's