Voltooide projecten

Begeleiding intern traject sociale economie

Provincie Antwerpen

CODUCO hielp in 2011 de provincie Antwerpen met het opstellen van een inventaris van de bestaande acties inzake sociale economie. Nadien deed CODUCO, dat het project uitvoert in samenwerking met VOSEC, een reeks van aanbevelingen om de sociale economie nog beter te verankeren in het Antwerpse provinciebeleid.

Update Producttest

logo OVAM

CODUCO maakte in 2011 in opdracht van OVAM een update van de website Producttest. Deze website laat bezoekers toe aan de hand van een reeks vragen de milieuvriendelijkheid van elektrische toestellen, bureaumateriaal en schoonmaakmiddelen in te schatten. CODUCO voerde dit project uit met de hulp van Ecolife en Netwerk Bewust Verbruiken.

Duurzame grootkeukens

Logo BIM

CODUCO begeleidde in 2011 een reeks van grootkeukens in het Brussels gewest naar een meer duurzame werking. Het project was een samenwerking tussen Bioforum Wallonië, Ecores en CODUCO en wordt gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Tijdens het project lichtte CODUCO de grootkeukens individueel door en vervolgens begeleidde CODUCO hen bij hun transitie naar een meer duurzame werking. Hierbij werd de nadruk gelegd op het gebruik van lokale biologische producten, verminderen van de vleesconsumptie en het zoeken naar creatieve oplossingen voor het tegengaan van voedselverspilling.

Advies aankoopbeleid duurzame voeding

Logo BIM

Dit project rond duurzame voeding op het werk werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel in het kader van een projectoproep inzake duurzame voeding. In dit project werden 10 geselecteerde bedrijven of administraties gratis begeleid bij het introduceren van duurzame voeding in het dagelijkse werking. De deelnemende organisaties kregen tips inzake hun aankoopbeleid en hun personeel werd gesensibiliseerd door middel van een vormingsdag gecombineerd met een degustatie van duurzame producten.

Ondersteuning sociale economie

logo Vlaamse Overheid

Natuurbeheer vormt een belangrijke activiteit voor de sociale economie. De afgelopen jaren is er sprake van steeds complexere bestekken met een ecologisch hoger eisenpakket. In dit project stelde CODUCO zijn expertise ten dienste van de sociale economiebedrijven om onderlinge samenwerkingsmogelijkheden te stimuleren om zo deze complexe opdrachten te kunnen realiseren.

Onderzoek overbodige verpakkingen

Logo BIM

CODUCO is gevraagd door Leefmilieu Brussel om een lijst te maken van alle producten die overbodig verpakt zijn. Door middel van mystery shopping, interviews met personen uit de sector en een literatuurstudie lijstte CODUCO de meest sprekende voorbeelden van nutteloze verpakkingen op een een eindrapport. Het onderzoek bekeek diverse productgroepen zoals voeding, kledij, speelgoed, bureaumaterialen... Het doel van het eindrapport is het debat rond overbodige verpakkingen aan te zwengelen en de impact ervan op het milieu te reduceren.

CODUCO helpt de sociale economie

logo vosec

In 2012 en 2013 hielp CODUCO enkele sociale economiebedrijven hun aanbod inzake groendiensten uit te breiden. Door een betere samenwerking tussen verschillende partners hoopt de sociale economie nog beter te kunnen beantwoorden aan de vragen van de markt.

Verpakkingen biologische groenten en fruit

Logo BIM

CODUCO, in samenwerking met Bioforum Wallonië, heeft nagegaan welke de mogelijkheden zijn om biologische producten niet langer in individuele plastic verpakkingen te verkopen. Veel consumenten hebben reeds geklaagd over deze overbodige verpakkingen. Hopelijk zal deze studie bijdragen tot het verdwijnen van deze verpakkingen uit de winkelrekken verdwijnen.

Helpdesk duurzame overheidsopdrachten

logo Vlaams Brabant

CODUCO hielp in 2013 de provincie Vlaams-Brabant met hun beleid inzake overheidsopdrachten. CODUCO las bepaalde lastenboeken en introduceerde duurzaamheidscriteria. Andere opdrachten waren het zoeken naar innoverende duurzame leveranciers en helpen bij het schrijven van de gunningsrapporten.

Opvolging prijzen verse groenten en fruit

Logo BIM

CODUCO volgde, in opdracht van Leefmilieu Brussel, de prijzen en herkomst van verse (bio) groenten en fruit op gedurende het hele jaar 2013. Het doel was een beter zicht te krijgen op de prijzen en de herkomst van de (bio) producten en een vergelijking te maken met biomanden aangeboden door diverse leveranciers in het Brussels Gewest.

Pagina's