Voltooide projecten

CODUCO helpt de sociale economie

logo vosec

In 2012 en 2013 hielp CODUCO enkele sociale economiebedrijven hun aanbod inzake groendiensten uit te breiden. Door een betere samenwerking tussen verschillende partners hoopt de sociale economie nog beter te kunnen beantwoorden aan de vragen van de markt.

Verpakkingen biologische groenten en fruit

Logo BIM

CODUCO, in samenwerking met Bioforum Wallonië, heeft nagegaan welke de mogelijkheden zijn om biologische producten niet langer in individuele plastic verpakkingen te verkopen. Veel consumenten hebben reeds geklaagd over deze overbodige verpakkingen. Hopelijk zal deze studie bijdragen tot het verdwijnen van deze verpakkingen uit de winkelrekken verdwijnen.

Helpdesk duurzame overheidsopdrachten

logo Vlaams Brabant

CODUCO hielp in 2013 de provincie Vlaams-Brabant met hun beleid inzake overheidsopdrachten. CODUCO las bepaalde lastenboeken en introduceerde duurzaamheidscriteria. Andere opdrachten waren het zoeken naar innoverende duurzame leveranciers en helpen bij het schrijven van de gunningsrapporten.

Opvolging prijzen verse groenten en fruit

Logo BIM

CODUCO volgde, in opdracht van Leefmilieu Brussel, de prijzen en herkomst van verse (bio) groenten en fruit op gedurende het hele jaar 2013. Het doel was een beter zicht te krijgen op de prijzen en de herkomst van de (bio) producten en een vergelijking te maken met biomanden aangeboden door diverse leveranciers in het Brussels Gewest.

Studie preventie verpakkingsafval

Logo BIM

Deze studie had tot doel een vergelijking te maken van de verpakkingshoeveelheden die ontstaan tijdens verschillende consumptiescenario's. De resultaten hiervan werden gebruikt om informatiecampagnes uit te werken om aan de Brusselse consument uit te leggen hoe hij zijn hoeveelheid verpakkingsafval kan verminderen.

Vorming duurzaam aankopen voor KMO's

logo VOKA

CODUCO gaf in het najaar van 2013 en 2014 een 3-delig lessenreeks geven voor VOKA Vlaams-Brabant. Het doel was KMO's de basisbegrippen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij te brengen en hun aankoopbeleid te verduurzamen. Na de drie lessen waren de bedrijfsleiders gewapend zijn om MVO toe te passen in hun onderneming.

Studie kraantjeswater

Logo BIM

Het Brussels gewest wil restaurants overtuigen kraantjeswater aan te bieden in het kader van hun Waterbeheerplan. In het kader hiervan voerde CODUCO begin 2014 een vergelijkende studie afleveren van de verschillende mogelijkheden die kunnen worden gebruikt om restaurants te overtuigen om kraantjeswater in hun zaak aan te bieden.

Update Labelinfo.be

Logo NBV

In opdracht van Netwerk Bewust Verbruiken keerde Rob Renaerts terug naar één van zijn eerste opdrachten: het analyseren van duurzaamheidslabels. Hij deed onderzoek  naar duurzaamheidslabels in het kader van de update van de website labelinfo.be. Het resultaat kan vanaf heden worden bekeken op de website www.labelinfo.be

Pagina's